График за дежурства на отдел контрол на храните към ОДБХ - Варна
На основание на Заповед с № РД 11 – 500/25.03.2015 г., за организиране на засилени проверки във връзка с предстоящ
Проверки в големите вериги на територията на Варна
Проверките в област Варна във връзка с наближаването на религиозния празник Великден продължават. Извършени са 59 бр. пр
Проверките в малките магазини за месо във връзка с наближаващия религиозен празник ВЕЛИКДЕН
Във връзка с наближаващия религиозен празник Великден и Заповед РД 11 - 500/25.03.2015 г. на Изпълнителния директор на Б
Въздушно третиране
ОДБХ- ВАРНА Информира относно издадено разрешение №03-001/27.03.2015г на фирма“ХМБ-АГРОПОЛИС“ЕООД за предст
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:
 1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 4. фуражите
 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални , изворни и трапезни води
 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара
БАБХ осъществява и:
 1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 2. лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 3. оценка и комуникация на риска
 4. обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е ОДБХ - Варна.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р М.Атанасова
Всички права запазени © 2015 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by