д-р Маргарита Атанасова
д-р Маргарита Атанасова директор на Областна дирекция по безопасност на храните - Варна Д-р Маргарита Атанасова е завъ
Не са регистрирани груби нарушения в регион Варна при проверките на ОДБХ
При проверките на Областната дирекция по безопасност на храните във Варна до момента не са регистрирани груби нарушения
Съобщение
Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Варна  Ви информира, че на 20.11.2013г. предстои  пров
Продават предимно български агнета във Варна за Великден
Агнешкото месо в търговската мрежа във Варна е предимно родно производство . Заради наближаващите Великденски празници к
Българската агенция по безопасност на храните /БАБХ/ е компетентният държавен орган за осъществяване на официален контрол в Република България по смисъла на законодателството на Европейския съюз, регламентиращо изискванията към:
 1. фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете
 2. ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях
 3. страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека
 4. фуражите
 5. суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални , изворни и трапезни води
 6. материалите и предметите, предназначени за контакт с храни
 7. съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара
БАБХ осъществява и:
 1. оценка на съответствието на качествените характеристики на храните с изискванията на национални стандарти, стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от компетентния орган, и технологични документи
 2. лабораторно – диагностична и научноизследователска дейност
 3. оценка и комуникация на риска
 4. обучение и квалификация

Областните дирекции по безопасност на храните /ОДБХ/, към БАБХ са изградени съобразно административно-териториалното деление на страната. Те са 28 на брой, като една от тях е ОДБХ - Варна.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Всички права запазени © 2014 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by