Закони и наредби

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1135/2009 НА КОМИСИЯТА от 25 ноември 2009 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на някои продукти с произход или изпратени от Китай и за отмяна на Решение 2008/798/ЕО на Комисията

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1151/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия по отношение на вноса на слънчогледово масло с произход или в пратки от Украйна поради риск от замърсяване с минерално масло и за отмяна на Решение 2008/433

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 258/2010 НА КОМИСИЯТА от 25 март 2010 година за налагане на специални условия върху вноса на гума гуар, която е с произход от Индия или е изпратена от същата държава, поради риска от замърсяване с пентахлорфенол и диоксини и за ...

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2011/884/ЕС) от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай и за отмяна на Решение 2008/289/ЕО

РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2008/47/ЕО) от 20 декември 2007 година за одобряване на предекспортните проверки, извършвани от Съединените американски щати, на фъстъци и продукти, получени от тях, за наличие на афлатоксини

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 284/2011 НА КОМИСИЯТА от 22.03.2011 г. за определяне на специфични условия и подробни процедури за вноса на пластмасови кухненски съдове и прибори от полиамид и меламин с произход или изпратени от Китайската народна република и Хонконг

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за ...

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 274/2012 НА КОМИСИЯТА от 27 март 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1152/2009 ...

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход и ...

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 294/2012 НА КОМИСИЯТА от 3 април 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 ...

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 514/2012 НА КОМИСИЯТА от 18 юни 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009

РЕГЛАМНЕТ (ЕС) 561/2012 г. за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 284/2012 за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 284/2012 НА КОМИСИЯТА от 29 март 2012 година за налагане на специални условия, регулиращи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след аварията в ядрената електроцентрала „Фукушима“

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 889/2012 НА КОМИСИЯТА от 27.09.2012 за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) 669/2009 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 996/2012 НА КОМИСИЯТА от 26.10.2012 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни от Япония, след аварията в АЕЦ „Фукушима“ и за отмяна на Регламент 284/2012

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1235/2012 НА КОМИСИЯТА от 19.12.2012 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ № 91/2013 от 31.01.2013 г. за специфични условия при внос на фъстъци от Гана и Индия, на бамя и листа от къри от Индия и на семки от диня от Нигерия, и за изменение на регламенти № 669/2009 и № 1152/2009

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27 ноември 2009 година за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 495/2013 НА КОМИСИЯТА от 29 май 2013 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 996/2012 за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход от Япония или изпратени от тази държава, след

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА от 13.06.2013 г. за изменение на Решение 2011/884/ЕС относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 618/2013 НА КОМИСИЯТА от 26 юни 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 925/2013 НА КОМИСИЯТА от 25.09.2013 г. за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1355/2013 НА КОМИСИЯТА от 17 декември 2013 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА (2011/884/ЕС) от 22 декември 2011 година относно спешни мерки във връзка с неразрешен генетично модифициран ориз в оризови продукти с произход от Китай

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 322/2014 НА КОМИСИЯТА от 28.03.14 г. за налагане на специални условия, уреждащи вноса на фуражи и храни с произход или изпратени от Япония, след аварията в ядрената централа „Фукушима“

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1152/2009 НА КОМИСИЯТА от 27.11.2009 г. за налагане на специални условия за вноса на определени храни, внасяни от някои трети страни, във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 323/2014 НА КОМИСИЯТА от 28.03.2014 г. за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 323/2014 НА КОМИСИЯТА от 28.03.2014 г. за изменение на приложения I и II към Регламент (ЕО) № 669/2009

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 669/2009 НА КОМИСИЯТА от 24 юли 2009 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 718/2014 НА КОМИСИЯТА от 27.06.14 за изменение на Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) 669/2009 НА КОМИСИЯТА за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои фуражи и храни от неживотински произход

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 1021/2014 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 669/2009 за прилагане на Регламент (ЕО) № 882/2004 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на засиления официален контрол върху вноса на някои

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 884/2014 НА КОМИСИЯТА за налагане на специални условия за вноса на определени фуражи и храни от някои трети държави във връзка с рисковете от замърсяване на тези продукти с афлатоксини и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1152/2009

РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 885/2014 НА КОМИСИЯТА за определяне на специфични условия, приложими към вноса на бамя и листа от къри от Индия и за отмяна на Регламент за изпълнение (ЕС) № 91/2013