Документи, бланки, образци
Информация
Ако даден документ не е наличен провете на този адрес
Бланки Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци

Заповед РД 11 - 363 от 25.02.2015

Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЯБЪЛКАТА през зимния период

ДЕКЛАРАЦИЯ за вложените количества ПРЗ разрешени по: Национална програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

Декларация по чл. 110, ал. 2, т. 4 от Закона за защита на растенията / Приложение № 2/

Декларация за съответствие с изискването по чл. 112 и чл. 4 от Закона за защита на растенията /Приложение 4/

Заявление за получаване на Разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане, съгласно чл. 110 от Закона за защита на растенията/Приложение 1/

Разрешение за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане /Приложение 3/

Информация за декларирани площи за третиране

Заявление за регистрация по фитосанитарен контрол при ОДБХ Варна - Приложение № 2 към Заповед № РД 11-93/21.03.2011 г. изпълнителния директор на БАБХ

Заявление за фитосанитарен контрол на растителни продукти,предназначени за износ или реекспорт и издаване на фитосанитарен сертификат- Приложение № 14 към Заповед № РД 11-93/21.03.2011 г. изпълнителния директор на БАБХ

Заявление за извършване на фитосанитарен контрол на растения и растителни продукти, предназначени за движение в страната и EС и издаване на фитосанитарен /растителен/ паспорт - Приложение № 17 към Заповед № РД 11-93/21.03.2011 г. изпълнителния директор н

Информация за декларирани площи за третиране

Информация за декларирани площи за третиране

1

2

3

4

info

info green

info 2

info 2

Заповед РД 11 - 562

Програма доматен молец

Предписание обр, 2

Декларация приложение 3

Инфо за третирани площи

info zemq 2001

Заповед 1509

Заповед 1510

Заповед 1511

Заповед 1512

Заповед 1519

Заповед 1520

Таблица овощни

Заповед РД 11 - 151 СИЙДОПРИД

Заповед РД 11 - 153 Крайцер

Таблица Трайни насаждения

Декларация ПРЗ Овощни култури

Сигнал

Сигнал

Таблица овощни 07.03.16

Заповед Масло РЗ

PON Varna

Deklaracia ZP 2015

Zapoved RD 11 - 151 Siidoprid

Zapoved RD 11 - 153 Kraicer