Новини

Дни на паразитологията в България

Дни на паразитологията в България

16.06.2008

На 11-14 юни в гр. Стара Загора по инициатива на Ветеринарния факултет на Тракийски университет в гр. Стра Загора се проведоха "Дни на паразитологията в България" и международна конференция с участието на ветеринарни и медицински паразитолози от България, Германия, Италия, Гърция, Република Хърватска, Сърбия, Македония, Румъния. Основана бе асоциация на паразитолозите от източна и югоизточна Европа, наречена Society of South Eastern and Eastern European Parasitologists - SEEEP. Председател на новата асоциация е Albert Marinculic от Република Хърватска, а зам. председател е проф. Д-р Димитрина Георгиева, ръководител на катедра "Паразитология" към ВМФ на Тракийски университет – гр. Стара Загора. В борда са включени представители на всички страни, участвали в учредяването на новата организация. РВМС – Варна бе представено от д-р Петя Великова Василева – нач. сектор "Диагностика на заболяванията по животните" и паразитолог от 1994 год. Тя участва на кръглата маса "Съвременно състояние на трихинелозата и бъдеще без трихинелоза в Eвропа" като изнесе презентация на тема "Ензимен метод за изследване на трихинелоза в месо съгл. Директива 2075/2005 на ЕС. Състояние на трихинелозата във Варненски регион". Проявата бе съпроводена с медийни изяви и културна програма за участниците в конференцията.