Новини

Решение на Европейската комисия в Брюксел

01.07.2008

Днес Постоянният комитет по хранителната верига и здравеопазване на животните към Европейската комисия в Брюксел взе решение да бъде вдигната забраната за търговия със страните членки и износ за трети страни на свинско месо, с произход от България, съобщи доц. Жеко Байчев, генерален директор на Националната ветеринарномедицинска служба. С това Решение се дава възможност на предприятията, одобрени за търговия със страните членки на ЕС, да извършват вътреобщностна търговия и износ за трети страни със свинско месо и месни продукти с произход от цялата територия на Република България, с изключение на такива от свине, отглеждани в дворовете за собствена консумация.