Новини

Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците

24.11.2017 | 14:54

 

ПОКАНА

За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците

 

 

Уважаеми дами и господа            ,

 

Във връзка с:

  • Неблагоприятният период от годината по отношение на заболяването Инфлуенца по птиците
  • Тежката епизоотия в перода декември 2016 г. – март 2017 г. на заболяването Инфлуенца по птиците
  • Констатираните огнища на Инфлуенца и Ню Кясълска болест по птиците октомври и ноември 2017 г.
  • Широкият отзвук в страната във връзка с налаганите от Българска агенция по безопасност на храните мерки за ограничаване и превенция на заболяванията
  • Желанието от страна на Българска агенция по безопасност на храните за изключителна прозрачност и предвидимост
  • Засиленият интерес от страна на различните намесени в проблема страни,

 

 

Областна дирекция по безопасност на храните – Варна Ви кани да вземете участие на срещи с представители на Съюза на птицивъдите в България и на други птицевъдни организации.

Срещите ще бъдат организирани всеки понеделник между 14:00 и 15:00 часа в сградата на Областна дирекция по безопасност на храните – Варна с адрес: гр.Варна, ул.“Софроний Врачански“ №19.

Очакваме на срещите да се обсъжда актуалната епизоотична обстановка, както и изпълнението на предприетите мерки от страна на БАБХ.

 

 

С уважение,

 

 

Д-Р ЗЛАТИНА ДИМОВА

ДИРЕКТОР ОДБХ ВАРНА