Новини

дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ

19.12.2017 | 10:57

 

График

за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода

от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ

 

дата

Дежурни инспектори / телефон

23.12.2017 г.

Д-р  Желез Желязков - гл.инспектор /0887303021

Д-р Керанка Добрева - гл.инспектор /0876217158

24.12.2017 г.

Д-р Невена Христова - гл.инспектор /0876217122

Д-р  Георги Мавродиев - гл.инспектор /0876217127

25.12.2017 г.

Д-р Керанка Добрева - гл.инспектор /0876217158

Искра Тодорова – инспектор /0876217246

26.12.2016 г.

Д-р  Георги Мавродиев - гл.инспектор /0876217127

Д-р Невена Христова - гл.инспектор /0876217122

 

 На разположение

27.12.2017 г.

Д-р Кремена Арабаджиева - гл.инспектор /0888311135

30.12.2017г.

Инж. Стоянка Арнаудова- гл. инспектор /0882532236

31.12.2017г.

Д-р Росина Балева – инспектор /0876217586

01.01.2018г.

Д-р Костадинка Маринова – нач. отдел КХ  /0887592634