Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.

Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
04.01.2018 | 11:40

Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.

 

ДО

ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ

НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ,

ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ

НА ДЕКОРАТИВНИ РАСТЕНИЯ И СЕМЕНА

 

 

ОТНОСНО: Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ ГОСПОДИНЕ,

 

На основание получено писмо от БАБХ с наш вх. № РЗ 1435/22.12.2017г.   за предприемане на мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г., Ви уведомяваме, че през 2017г. на пазара на декоративни растения в ЕС са открити голям брой генетично модифицирани сортове петунии.

Генетично модифицирани сортове петунии не са разрешени за търговия в ЕС. Същите са изтеглени от пазара и унищожени.

На основание на Регламент (ЕО) № 882/2004, Закона за защита  на растенията (ДВ бр. 61 от 25 юли 2014 г.), при внос, движение в ЕС и износ на семена и посадъчен материал петуния с цел проследяване на партидите съгласно Регламент (ЕО) № 882/2004,  партидите задължително трябва да се придружават от следните документи:

  1. Лабораторен сертификат за отсъствие на ГМО при внос и износ от или за трети страни, на семена и посадъчен материал от петуния.
  2. Декларация за наличие или отсъствие на ГМО.
  3. Документ, удостоверяващ произхода и сорта на семената и посадъчния материал от петуния –   фактура, сертификат за произход.

Разпрозстранението на генетично модифицирани сортове петунии на европейския, както и на българския пазар е забранено и ще се санкционира.

 

За Ваша информация Ви предоставяме списък на търговските наименования на генетично модифицирани сортове петуния за 2017г.

 

Приложение: Списък на търговските наименования на генетично модифицирани сортове петуния за 2017г.

 

Назад към новините Принтирай pdf

Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by