Новини

Схема за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

16.02.2018 | 14:20

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

 

  • Относно:  Схема за държавна помощ за компенсиране на разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период.

 

Земеделските производители могат да кандидатстват по схемата в териториалните структури на ДФ „Земеделие”, като подават заявление по образец и необходимите съпътстващи документи за отпускане на държавна помощ за компенсиране на разходите за закупени продукти за растителна защита, употребени за зимно пръскане, включени в Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимно-пролетния период, разрешени за употреба при съответна култура и вредител.    В програмата не са включени орехи и лешници.

 

Срокове за помощта:

  • Срок за подаване на заявления в ДФЗ за участие в помощта:  от 08 февруари до 02 март 2018 г.
  • Срок за отчитане и представяне на документите в ДФЗ: до 13 април 2018 г.
  • Срок за изплащане на средствата: до 25 май 2018 г.
  • Срок за заверка на Дневниците за проведените химични обработки и Декларация за вложените количества ПРЗ по Националната програма в Областна дирекция по безопасност на храните Варна: до 13 април 2018 г.

 

В таблицата по-долу Ви предоставяме списък на регистрираните за употреба продукти за растителна защита за зимно-пролетните пръскания.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ТАБЛИЦА 1.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЯБЪЛКАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

 

Струпясване

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

Огнен пригор, Брашнеста мана, Черни раковини

 

 

 

 

 

Листогризещи

гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони.

Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани и червиви плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Струпясване

 

Заораване на опадалите листа

 

 

Огнен пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-680 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

110-500 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ ДО „МИШИ УШИ”

Струпясване

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

0,3 %

НП

345 г/л триосновен меден  сулфат (190 г/л Cu)

КУПРОКСАТ  ФЛ

0,3 %

НП

500 г/кг каптан

КАПТАН 50 ВП

0,2 %

П 1

800 г/кг каптан

КАПТАН 80 ВГ

150-180 г/дка

П 2

800 г/кг каптан

МЕРПАН 80 ВДГ

0,15 %

П 1

750 г/кг манкоцеб

МАНФИЛ 75 ВГ

320 г/дка

П 2

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

200 г/дка

П 2

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

200 г/дка

П 2

800 г/кг манкоцеб

САНКОЦЕБ 80 ВП

200 г/дка

П 2

400 г/л додин

СИЛИТ 40 СК

160 мл/дка

НП

544 г/л додин

СИЛИТ 544 СК

125 мл/дка

П 2

Огнен пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-680 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

110-500 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

НП

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2%

НП

 

Щитоносни въшки: Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Червена стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка,

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

Таблица 1.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” ДО „МИШИ УШИ” към посочените ПРЗ в Таблица 1.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди,неони-котионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 л/дка

 

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

 

Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” ДО „МИШИ УШИ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 1.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

 

Таблица 2.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по КРУШАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

 

МАСОВ ЛИСТОПАД

Струпясване,

Сиви и кафяви листни петна по крушата

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

 

 

Огнен пригор, Черни раковини

 

 

 

Листогризещи

гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Отстраняване на гъсенични

гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Струпясване,

Сиви и кафяви листни петна по круша

 

Заораване на листата

 

 

 

Огнен пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-680 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

110-500 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

ПРЕДИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

(края на февруари – началото на март)

Обикновена крушова листна бълха

презимували възрастни

 

100 г/л алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

0,02 %

НП

25 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 2,5 ЕК

0,03 %

НП

100 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 100 ЕК

12,25 мл/дка

П 2

25 г/кг- ламбда-цихалотрин 

КАРАТЕ ЕКСПРЕС ВГ /НИНДЖА /ФОРЦА

80-100 г/дка

П 2

50 г/л есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК

/СУМИЦИДИН 5 ЕК

0,03 %

НП

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2 приложения в доза 1 л/дка или

1 приложение 2л/дка

П2

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Струпясване

800 г/кг манкоцеб

ДИТАН М-45

200 г/дка

П 2

750 г/кг манкоцеб

ДИТАН ДГ

200 г/дка

П 2

800 г/кг манкоцеб

САНКОЦЕБ 80 ВП

200 г/дка

П 2

750 г/кг манкоцеб

МАНФИЛ 75 ВГ

320 г/дка

П 2

800 г/кг каптан

КАПТАН 80 ВГ

150-180 г/дка

П 2

800 г/кг каптан

СКАБ 80 ВГ/КАПЕТАН

188 г/дка

П 2

345 г/л триосновен меден  сулфат (190 г/л Cu)

КУПРОКСАТ  ФЛ

300 мл/дка

НП

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

 

544 г/л додин

СИЛИТ 544 СК

125 мл/дка

П 2

Струпясване, Огнен пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-680 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

Струпясване 150-250 г/дка Огнен пригор 110-500 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

 

Обикновена крушова листна бълха–подвижни форми

100г/л алфа-циперметрин

ВАЗТАК НОВ 100 ЕК

0,02%

НП

25 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 2,5 ЕК

0,03 %

НП

100 г/л делтаметрин

ДЕЦИС 100 ЕК

12,25 мл/дка

П 2

50 г/л есфенвалерат

СУМИ АЛФА 5 ЕК /СУМИЦИДИН 5 ЕК

0,03 % 

НП

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2 приложения в доза 1 л/дка или

1 приложение 2л/дка

П2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

НП

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П2

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2%

НП

Щитоносни въшки: Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Червена стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запетаевидна щитоносна въшка, Черничева щитоносна въшка,

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Листни въшки:

Кръвна въшка,

Зелена ябълкова листна въшка,

Крушова листна въшка,

Ябълково- живовлекова листна въшка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

Таблица 2.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 2.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат (ЕК)

3 л/дка

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” ДО „МИШИ УШИ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 2.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

 

Таблица 3.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ПРАСКОВАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

Къдравост, Сачмянка,

Ранно кафяво гниене

 

Анарзия,

Листогризещи гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Изрязване на повредени върхове и отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Къдравост – при 70-80% опадване на листата

 

250 г/л дифеноконазол

СКОР 250 ЕК

0,02 %

НП

250 г/л дифеноконазол

СКОР НОВ ЕК

0,02 %

НП

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

 П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

77 % меден хидроксид

(50 % Cu)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

 

0,15 %

НП

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП,

ШАМП ВП)

0,3 %

НП

Сачмянка, Бактериален пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-285 г/дка

НП

 

Сачмянка

544 г/л додин

СИЛИТ 544 СК

165 мл/дка

П 2

 

ПРЕДИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Къдравост

 

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП,

ШАМП ВП)

0,3 %

 

НП

77 % меден хидроксид

(50 % Cu)

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

 

0,15 %

НП

Сачмянка

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-285 г/дка

НП

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Къдравост

250 г/л дифеноконазол

СКОР 250 ЕК

0,02 %

НП

250 г/л дифеноконазол

СКОР НОВ ЕК

0,02 %

НП

800 г/кг каптан

КАПТАН 80 ВГ

250 г/дка

П 2

Сачмянка

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

155-285 г/дка

НП

544 г/л додин

СИЛИТ 544 СК

165 мл/дка

П 2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

НП

Калифорнийска щитоносна въщка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

НП

Щитоносни въшки:

Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка Черничева щитоносна въшка,

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

 

Таблица 3.2. Във фенофази „ПРЕДИ/ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 3.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат

(СЛ)

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат (ЕК)

 

3 л/дка

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

 

 

Във фенофази „ПРЕДИ/ПРИ НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 3.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

 

 

Таблица 4.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по КАЙСИЯТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

МАСОВ ЛИСТОПАД

Гномониоза

 

КАРБАМИД

5 %

 

Ранно кафяво гниене,

Сачмянка

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клони. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани и червиви плодове

 

 

Гномониоза

 

Заораване на листата

 

 

Сачмянка

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

185-280 г/дка

НП

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

150-250 г/дка

НП

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

185-280 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

150-250 г/дка

НП

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

Ранно кафяво гниене

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

НП

парафиново масло 817г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П2

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

НП

Щитоностни въшки:

Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка Черничева щитоносна въшка,

Обикновена сливова щитоностна въшка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Прасковена листна въшка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 4.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат (ЕК)

3 л/дка

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 4.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

 

Таблица 5.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по СЛИВАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

 

 

 

МАСОВ

ЛИСТОПАД

Сачмянка,

Ранно кафяво гниене

 

Листогризещи гъсеници

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клонки. Събиране и премахване на мумифицирани плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Сачмянка – при 80% листопад

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

110-200 г/дка

НП

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

Мехурки по слива, Бактериален пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

Мехурки по слива

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Сачмянка

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

110-200 г/дка

НП

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

Мехурки по слива, Бактериален пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

Мехурки по слива

834 г/кг меден хидроксид

ВИТРА 50 ВП/КУПРОХАЙ 50 ВП

150 г/дка

НП

800 г/кг каптан

КАПТАН 80 ВГ

250 г/дка

П 2

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

3 %

НП

 Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

НП

Щитоностни въшки:

Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка Черничева щитоносна въшка,

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Таблица 5.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 5.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат (ЕК)

 

3 л/дка

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

 

 

Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 5.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

Таблица 6.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЧЕРЕШАТА и ВИШНАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

МАСОВ ЛИСТОПАД

 

Бяла ръжда

 

КАРБАМИД

5-7 %

 

Ранно кафяво гниене

 

 

 

 

 

Листогризещи гъсеници

 

 

Изрязване и изгаряне на нападнати клонки. Замазване раните след резитбата с блажна боя, овощарски мехлем или готова паста.

Събиране и премахване на мумифицирани плодове.

Отстраняване на гъсенични гнезда, яйчни купчинки и пръстенчета.

 

 

Бактериален пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

Сачмянка – при 80% окапали листа

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

130-200 г/дка

НП

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

Бяла ръжда

 

Обработка на почвата за заораване на листата

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

Бактериален пригор

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

Сачмянка

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

130-200 г/дка

НП

Сачмянка, Ранно кафяво гниене

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ

0,3 %

П 2

80 % тирам

ТИРАМ 80 ВГ НОВ

0,3 %

 П 2

77 % меден хидроокис

(50 % Cu)

ШАМПИОН ВП (МАКК 50 ВП, ШАМП ВП)

300 г/дка

НП

Червен овощен акар

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

 

3 %

НП

Червен овощен акар при Вишни

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П2

Калифорнийска щитоносна въшка

75% парафиново масло

ПАРА ЗОМЕР

2 %

НП

Щитоностни въшки:

Калифорнийска щитоносна въшка, Виолетова стридоподобна щитоносна въшка, Ябълкова запeтаевидна щитоносна въшка Черничева щитоносна въшка,

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Обикновена сливова щитоностна въшка при Вишни

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Прасковена листна въшка  при Вишни

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

Розена листозавивачка

парафиново масло 817 г/л

ОВИТЕКС

2л/дка

П 2

 

Таблица 6.2. Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” към посочените ПРЗ в Таблица 6.1. (без ПРЗ съдържащи парафинови масла) може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

 

 

 

 

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

МАСЛО РЗ 85П

Емулсионен

концентрат (ЕК)

 

3 л/дка

В комбинация с ПРЗ за зимно пръскане на овошки.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ,

въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

 

Във фенофаза „НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ” само към посочените мед съдържащи ПРЗ в Таблица 6.1. може да се прибави и следният АДЮВАНТ

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

НАБЪБВАНЕ НА ПЪПКИТЕ

 

 

ПРИЛЕПИТЕЛ МАСЛО РЗ

Смес от минерално масло и комбинация от нейоногенни и анийоногенни повърхностно активни вещества

 

 

3 %

 

Може да се употребява с мед съдържащи препарати.

 

 

 

Таблица 7.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по МАЛИНАТА през зимния период

 

 

 

ПЕРИОД

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

 

 

СЛЕД БЕРИТБА

 

 

Петносване на пъпките, Антракноза

 

Изрязване на всички издънки, при ремонтантните сортове малини. Изрязване на плододавалите двугодишни леторасти и всички издънки с признаци на болестите.

 

 

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

125 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

200-300 г/дка

НП

Петносване на пъпките

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

 

РАННА ПРОЛЕТ

(март)

Петносване на пъпките, Антракноза

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

125 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

200-300 г/дка

НП

Петносване на пъпките

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

 

Таблица 7.2. ПРЕЗ ПРОЛЕТТА към посочените ПРЗ в Таблица 7.1. може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения.

 

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕНТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

3 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

УЕТЦИТ

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгици-ди. Съвместим е с повечето ПРЗ, въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

Таблица 8.1. Примерна система от мерки за контрол на вредителите по ЯГОДАТА през зимния период

 

 

ФЕНОФАЗА НА РАЗВИТИЕ НА КУЛТУРАТА

 

 

ВРЕДИТЕЛ

 

АКТИВНО
ВЕЩЕСТВО

 

СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ НА ВРЕДИТЕЛИТЕ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕН-ТРАЦИЯ)

КАТЕ-ГОРИЯ ЗА УПО-ТРЕБА НА ПРЗ

 

СЛЕД БЕРИТБА НА ПЛОДОВЕТЕ

 

Листни петна

 

 

Окосяване и изнасяне на листата след беритбата на плодовете

 

 

 

НАЧАЛО НА ВЕГЕТАЦИЯ

ПРЕЗ МАРТ

 

Листни петна

 

538 г/кг меден хидроксид

КОСАЙД 2000 ВГ

125 г/дка

НП

770 г/кг меден хидроксид

ФУНГУРАН ОН 50 ВП

200-300 г/дка

НП

Бели листни петна

200 г/кг бордолезова смес

БОРДО МИКС 20 ВП

375-500 г/дка

НП

 

Таблица 8.2. Към посочените ПРЗ в Таблица 8.1. може да се прибави и един от следните АДЮВАНТИ, които засилват ефекта на другите препарати и действат като създават маслен филм върху третираните растения

 

 

ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ

НА АДЮВАНТА

 

ТИП ФОРМУЛАЦИЯ

 

ДОЗА/ДКА

(КОНЦЕНТРАЦИЯ)

 

УПОТРЕБА С ДРУГИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

 

 

ЕЛЕКТ 90 ЕК

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

0,2 %

200 мл на 100 л разтвор за пръскане

ПРЗ съдържащи:

Фосфорорганични инсектициди, синтетични пиретроиди, карбаматни инсектициди, неоникотионоиди, медсъдържащи и системни фунгициди

 

 

ТРИФОЛИО – S ФОРТЕ

 

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

 

 

0,3 %

300 мл на 100 л разтвор за пръскане

Смесва се добре и повишава качеството

на работния р-р с ПРЗ за:

Конвенционално земеделие

Биопрепарати в т.ч - вирусни бактериални и гъбни препарати,както и нематоди в препаративна форма

Предназначени за: биологично земеделие.

Несъвместими с Трифолио-S форте са:

-Азоксистробин, Дитианон, Толилфлуанид

 

ТЕКНОФИТ ПАУЪР

 

Разтворим концентрат (СЛ)

 

2-2,5 %

ПРЗ (акарициди, инсектициди и фунгициди) и листни торове.

Продукта е приложим при биологично и интегрирано земеделие.

 

АКАРЗИН

 

Емулсионен

концентрат

(ЕК)

 

0,8 %

Фунгициди на база меден хидроокис, меден сулфат, триосновен меден сулфат, каптан, тирам и манкоцеб използвани извън вегетационно при овощни култури, малини и ягоди през зимния период.

 

УЕТЦИТ

 

Разтворим

концентрат

(SL)

 

0,1-0,3 %

В комбинация с инсектициди, акарициди и фунгициди. Съвместим е с повечето ПРЗ, въпреки това да се тества предварително в малки количества, преди да се пръска върху предвидените култури.

 

 

ДО ВСИЧКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И

ФИРМИ ТЪРГУВАЩИ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!

 

Областна дирекция по безопасност на храните Варна Ви информира, че продължава абонаментната кампания за „Бюлетин за поява, развитие, разпространение и сигнализиране на сроковете и начините за борба с вредителите по земеделските култури” за 2018 година. Всички желаещи да се абонират могат да направят това в отдел  „Растителна защита” към ОДБХ  Варна.

 

За контакти:

гр. Варна,  ул. „Софроний Врачански” № 23, ет. 2, стая 203 и 205

тел. 631 727 ;  630 134; E-mail: przvarna@gmail.com