Новини

Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия

19.02.2018 | 14:20

ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ,

На основание получено писмо от БАБХ с наш вх. № РЗ 182/15.02.2018г.   за промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол  на хранителни продукти при внос в Грузия, Ви информираме, че се променят правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителните продукти внасяни в страната.

Вносителите на хранителни продукти с подозрително качество ще бъдат подлагани на строг митнически контрол и до завършване на анализите, вносителите няма да могат да продават своите стоки. От тях ще се изисква да разтоварват стоката си в специално обурудвани складове.

Според новите правила, ако два пъти годишно във внесения продукт са идентифицирани вредни съставки, вносът на този продукт от конккретен производител ще бъде спрян за една година.