Новини

Обява за провеждане на търг за отдаване под наем на имат - частна държавна собственост в с. Житница, обл. Варна

31.10.2018 | 16:30