Новини

 Схема за държавна помощ за компенсиране разходите на земеделските стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период – 2019 г.

25.10.2019 | 09:31