Новини

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 4 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 02.04 до 16.04.2020 г.

03.04.2020 | 16:20