Новини

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 5 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 16.04 до 27.04.2020 г.

15.04.2020 | 09:13