Новини

Бюлетин № 9 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 10.07 до 03.08.2020 г.

10.07.2020

Бюлетин № 9 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 10.07 до 03.08.2020 г.