Новини

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН № 10 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 07.08 до 28.08.2020 г.

07.08.2020