Новини

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН №8 за поява, развитие, разпространение, плътност, степен на нападение, срокове, начини и средства за борба с вредителите по земеделските култури за периода от 27.05 до 15.06.2022 г.

30.05.2022