Новини

Достъп до ИС на НВМС за водене на електронен регистър от стопаните на животновъдни обекти

08.10.2008 | 09:25

От 15 септември т.г. Националната ветеринарномедицинска служба ще осигури възможност за даване на достъп на фермери до информационната система за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти в България. Такъв достъп ще позволи на фермерите да отразяват движението на животни в собствените им обекти, което ще допринесе за своевременна актуализация на данните в информационната система на НВМС. Всеки фермер, който няма възможност лично да нанася данните в системата, би трябвало да уведомява обслужващия го регистриран ветеринарен лекар за извършваните движения на животни в съответния животновъден обект. Това е изискване, записано в чл. 132 на Закона за ветеринарната дейност, съобразено с нормативната уредба на ЕС по отношение идентификацията на животните и регистрацията на животновъдните обекти и служи за проследяване на движението на животните, като тази информация ще се използва след 1 януари 2009 година и от Разплащателната агенция за целите на финансовото подпомагане в сектор Животновъдство.