Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

"Граничен ветеринарномедицински контрол"

"Граничен ветеринарномедицински контрол" към ОДБХ - Варна осъществява граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на търговски пратки с:
  1. животни
  2. зародишни продукти
  3. суровини и храни от животински произход
  4. странични животински продукти и продукти, получени от тях
  5. специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи

На граничен ветеринарномедицински контрол подлежат и транспортните средства, в които се превозват обектите на контрол.

Контролът се осъществява чрез ветеринарни проверки на граничните инспекционни ветеринарни пунктове (ГИП).

ГИП Варна е одобрен от Европейската комисия с Решение 2006/926/ЕO на Комисията от 13 декември 2006 година за изменение на Решение 2001/881 по отношение на списъка с граничните инспекционни пунктове с оглед присъединяването на България и Румъния

Граничният ветеринарномедицински контрол обхваща:
  1. проверка на документацията
  2. проверка за идентичност
  3. физическа проверка
  4. дезинфекция и дезинсекция на влизащи в страната превозни средства

ГИП Варна осъществява граничен ветеринарен контрол и на домашни любимци и личен багаж на пътници, преминаващи през Летище Варна.

Не търговски пратки от суровини и храни от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от тях, зародишни продукти; специфични растителни продукти, фуражни суровини, фуражни добавки, премикси и комбинирани фуражи изпратени по пощата също подлежат на граничен ветеринарен контрол.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by