Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

Отдел "Контрол на храни"

Отдел "Контрол на храни" към ОДБХ Варна, извършва регистрация на обектите за производство, търговия на едро и дребно със суровини и храни за човешка консумация, странични животински продукти и продукти получени от тях, както и на превозните средства, с които се реализира техния транспорт.

Отделът осъществява контрол за спазване на хигиенните и ветеринарно-санитарни изисквания при транспортиране и търговия на животни предназначени за клане, производство на храни от животински и неживотински произход, заведения за обществено хранене, суровини и храни предназначени за консумация от хора, странични животински продукти и продукти получени от тях, обекти за търговия на едро и дребно с храни, хранителни добавки и добавки в храните. На контрол подлежат обектите за производство и търговия на едро на материали и предмети предназначени за контакт с храни и качеството на пресните плодове и зеленчуци.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by