Структура

Отдел "Контрол на храни"

Отдел "Контрол на храни" към ОДБХ Варна, извършва регистрация на обектите за производство, търговия на едро и дребно със суровини и храни за човешка консумация, странични животински продукти и продукти получени от тях, както и на превозните средства, с които се реализира техния транспорт.

Отделът осъществява контрол за спазване на хигиенните и ветеринарно-санитарни изисквания при транспортиране и търговия на животни предназначени за клане, производство на храни от животински и неживотински произход, заведения за обществено хранене, суровини и храни предназначени за консумация от хора, странични животински продукти и продукти получени от тях, обекти за търговия на едро и дребно с храни, хранителни добавки и добавки в храните. На контрол подлежат обектите за производство и търговия на едро на материали и предмети предназначени за контакт с храни и качеството на пресните плодове и зеленчуци.