Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

Отдел "Лабораторни дейности"

С дейността си отдела допринася за осигуряване на изпитвания свързани с Държавната профилактична програма за областите Варна, Добрич и Силистра, изследвания по национални и фирмени мониторингови програми, трихинелоскопско изследване на проби от редовно заклани свине в кланиците на областта и незадължителни диагностични изследвания по желание на собствениците на селскостопански и домашни животни, както и при избухване на заразно или паразитно заболяване или масова смъртност при животните.

Относно безопасността на хранителните продукти от животински произход и суровините от тях, отделът извършва изпитвания на официалния контрол, осъществяващ се от отделите "Контрол на храните" в областите Варна, Добрич, Силистра и Бургас.

Лабораторията работи по международно утвърдени стандарти, специалисти с дългогодишен опит и традиция в съчетание с най - модерни методи за осигуряване на качеството.

Отделът има успешни участия в международни и национални между лабораторни сравнителни изпитвания за пригодност.
Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by