Телефонен указател
Деловодство
+359 /52/ 605219
Сигнали
+359 /52/ 600871
Каса ОДБХ - Варна
+359 /52/ 600870
Р. Генова
К. Хинева
+359 /52/ 602507
Н. Петрова
К. Добрева
Ж. Желязков
+359 /52/ 602557
С. Кирилова
Б. Андонова
+359 /52/ 602907
К. Брънекова
И. Николова
Ст. Иванова
А. Атанасов
Н. Христова
+359 /52/ 610852
Р. Балева
Хр. Гроздева
+359 /52/ 602615
С. Арнаудова
З. Йорданова
Д. Николова
+359 /52/ 603159

Д. Гунчева
Г. Желязкова
Г. Георгиева
И. Андеева
+359 /52/ 602825
С. Ненова
И. Тодорова
+359 /52/ 603252
Р. Николова
Д. Минкова
Н. Сали
Д. Цветков
+359 /52/ 602495
Д. Иванова
К. Арабаджиева
+359 /52/ 601584
д-р З. Димова н.о.КХ
+359 /52/ 602133
Ек. Драгиева н.о.РЗ
+359 /52/ 601086
Дежурна РЗ
+359 /52/ 631238
Кристина Димитрова н.о.ФСД
+359 /52/ 655809 и +
И. Иванов н.о.ЛД
+359 /52/ 631646
Приемна лаборатория
+359 /52/ 631647
И. Иванов н.о.ЗЖ
+359 /52/ 655810
Идентификация на животните
+359 /52/ 655812
Контрол на фуражи
+359 /52/ 610851
Г. Георгиев гл. юрист консулт
Ел. Радева гл. юр. консулт
+359 /52/ 655807