Промени в правилата за гранична карантина, ветеринарен и фитосанитарен контрол на хранителни продукти при внос в Грузия
ДО ВСИЧКИ ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ УВАЖАЕМИ  ОПЕРАТОРИ И ИЗНОСИТЕЛИ, На основание получено писмо от БАБХ с наш вх.
Мерки за ограничаване разпространението на генетично модифицирани сортове петуния на българския пазар през 2018г.
Изх.№РЗ-12/04.01.2018г.   ДО ВСИЧКИ УПРАВИТЕЛИ НА ФИРМИ ВНОСИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ТЪРГОВЦИ НА ДЕКОРАТИВНИ
дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01.2018 г. във връзка със Заповед № РД 11-2696/ 13.12.2016 г. на Изп. директор на БАБХ
  График за дежурства на служители от отдел “КХ” при ОДБХ Варна за периода от 23.12.2017 г. до 01.01
Покана за редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците
  ПОКАНА За редовни срещи с намесени страни във връзка със заболяването Инфлуенца по птиците     Ува

Протокол №2 от 11.07.2017 / 17.07.2017

Протокол №2 от 11.07.2017
Протокол от работна комисия назначена със заповед №272/04.07.2017

Файлове за изтегляне
Изтегляне tmpf265_1500319910.pdf

01-04.07.2017 / 05.07.2017

Протокол от работна комисия
Протокол от работна комисия, назначена със Заповед №272/04.07.2017 на директора на ОДБХ-Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на жива атенуиранаваксинасрещу болестта "Заразен нодуларен дерматит"по говедата"

Файлове за изтегляне
Изтегляне Dopalnenie_kam_Protokol_№1_ot_04.07.2017_1499284934.pdf
Изтегляне Protokol_№1_ot_04.07.17_1499284930.pdf

БХ-917 / 22.06.2017

Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата
Доставка на жива атенуирана ваксина срещу болестта "Заразен нодуларен дерматит" по говедата

Файлове за изтегляне
Изтегляне Dokumentatsiya_1498137150_1498851531.PDF
Изтегляне Obyava_OP_1498137175_1498851529.PDF
Изтегляне Prilozhenie_10_Deklaratsiya_102_1498137215_1498851532.pdf
Изтегляне Prilozhenie_11-Proekt_na_dogovor_1498137218_1498851532.pdf
Изтегляне Prilozhenie_12-Tehnicheska_spetsifikatsiya_1498137223_1498851532.pdf
Изтегляне Prilozhenie_13-Priemo-predavatelen_protokol_1498137227_1498851532.pdf
Изтегляне Prilozhenie_1_Oferta_1498137191_1498851530.pdf
Изтегляне Prilozhenie_2_Predstavyane_1498137194_1498851530.pdf
Изтегляне Prilozhenie_3_Deklaratsiya_chl_1498137198_1498851530.pdf
Изтегляне Prilozhenie_4_Deklaratsiya_chl._54,_al.1t_1498137202_1498851532.pdf
Изтегляне Prilozhenie_5_ZIFO_1498137205_1498851531.pdf
Изтегляне Prilozhenie_6_Tehnichesko_predlozhenie_1498137208_1498851531.pdf
Изтегляне Prilozhenie_7_Priemane_na_usloviya_1498137211_1498851531.pdf
Изтегляне Prilozhenie__8_srok_na_validnost_1498137177_1498851529.pdf
Изтегляне Prilozhenie__9-Tsenovo_Predlozhenie_1498137187_1498851529.pdf
Изтегляне Udaljavane_sroka_za_priem_na_oferti_1498851532.pdf

БХ-1708/29.09.2016 / 18.10.2016

от работата на комисия, назначена със Заповед № 475/17.10.2016 г. на директора на ОДБХ- Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите
от работата на комисия, назначена със Заповед № 475/17.10.2016 г. на директора на ОДБХ- Варна, за отваряне, разглеждане и оценяване на офертите за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „?зпълнение на строително-монтажни работи в сгради на ОДБХ-Варна”

Файлове за изтегляне
Изтегляне tmpa824_1476818223.pdf

БХ-1708/29.09.2016 / 01.01.1970

Обява за обществена поръчка на стойност по член 20 ,алинея 3 от ЗОП
БХ-1708/29.09.2016

Файлове за изтегляне
Изтегляне New_Doc_20_1476132333.pdf

БХ-1708/29.09.2016 / 29.09.2016

ОБЯВА за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП
Настоящата процедура по въдлагане на обществена поръчка се провежда по реда на гл.26 ЗОП, с цел избор на изпънител на строително-монтажни работи в сгради предоставени за управление и стонаисване на ОДБХ-Варна, с Позиции и количества на СМР съгласно техническо задание и количествени сметки.

Файлове за изтегляне
Изтегляне Dog_SMR_Proekt_September_1475179972.docx
Изтегляне IMG_20161010_174513.jpg
Изтегляне IMG_20161010_174523.jpg
Изтегляне KSSODBH-001_1475179973.jpg
Изтегляне KSSODBH-002_1475179973.jpg
Изтегляне KSSODBH-003_1475179973.jpg
Изтегляне KSS_MZH_1_red.-page-001_1475179971.jpg
Изтегляне KSS_MZH_1_red.-page-002_1475179972.jpg
Изтегляне KSS_MZH_1_red.-page-003_1475179972.jpg
Изтегляне Offer_SMR_September_1475179974.doc
Изтегляне Ukazania_Sept._1475179970.doc
Изтегляне Za_zadanie_September_1475179970.doc
Изтегляне declaration_1475764646.doc
Изтегляне pismo_1475822574.pdf
Изтегляне tmp6241.pdf
Изтегляне tmpf2cf-page-001_1475179973.jpg
Изтегляне tmpf2cf-page-002_1475179973.jpg
Изтегляне tmpf2cf-page-003_1475179973.jpg
Изтегляне tmpf2cf-page-004_1475179974.jpg

Областна дирекция по безопасност
на храните - гр. Варна


ул. Софроний Врачански 19
България, Варна, п.к. 9000

тел. +359 /52/ 655 - 801
тел. +359 /52/ 655 - 802
факс +359 /52/ 655 - 814
e-mail: odbh@odbh-varna.com

Работно време:
Понеделник - Петък
09:00 - 17:30ч.
Почивка: 12:00 - 12:30ч.
Директор: д-р З.Димова
Всички права запазени © 2018 - Областна дирекция по безопасност на храните - гр.Варна created by